เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายlสันติ เที่ยงธรรม

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดกระบี่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ