เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายวิชาญ เศรษฐพงศ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดกระบี่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม