เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายจรัญ อินทสระ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดกระบี่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ