เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายสันติ เที่ยงธรรม

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดกระบี่

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ