จัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของตำบล

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวิชาญ เศรษฐพงศ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางพนิตนาฏ ตานี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศ ฯ พร้อมด้วย สิบเอกหญิงเพ็ญศรี สีคง พัฒนาการอำเภอเกาะลันตา และพัฒนากรประสานงานตำบล จัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของตำบล และจัดทำฐานข้อมมูลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตามโครงการตำบลคุณภาพ ตำบลคลองยาง และตำบลเกาะกลาง ณ มัสยิดบ้านขุนรายา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา ผลจากการจัดเวที พิจารณาให้ กะปิ เป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของตำบลคลองยาง และกาแฟโบราณ เป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของตำบลเกาะกลาง

(Visited 1 times, 1 visits today)