นายวิชาญ เศรษฐพงศ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวิชาญ เศรษฐพงศ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม ฯ/ฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.กระบี่ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก

(Visited 1 times, 1 visits today)