นายวิชาญ เศรษฐพงศ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดสำคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายวิชาญ เศรษฐพงศ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม ฯ/ฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.กระบี่ ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดสำคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านควนสบาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก

(Visited 1 times, 1 visits today)