นายวิชาญ เศรษฐพงศ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดสำคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายวิชาญ เศรษฐพงศ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม ฯ/ฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.กระบี่ ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดสำคัญในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านหนองกก หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก

(Visited 1 times, 1 visits today)