กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิชาญ  เศรษฐพงศ์  พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ ม.2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม มีกิจกรรม ดังนี้

1) มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ฯ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

2) ขายผลิตผลจากสัมมาชีพชุมชน , OTOP และ แก้วน้ำเซรามิกสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)