ประชุมใหญ่สามัญเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน OTOP KRABI

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชาญ  เศรษฐพงศ์  พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน OTOP KRABI ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 ชั้น 2 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 กำไรสุทธิ 762,820.62 บาท

2) การจัดสรรเงินปันผลกำไรสุทธิ หุ้นละ  111.75 บาท

3) มอบรางวัลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่สมาชิกผู้ถือหุ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)