พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิชาญ  เศรษฐพงศ์  พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางศิริลักษณ์  อุชณรัศมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561 ณ บ้านช่องแบก หมู่ที่ 1 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)