โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

วันที่  23  มกราคม  2561 เวลา 09.30 นายวิชาญ  เศรษฐพงศ์  พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสิริพรรณ  แก้วนรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน ฯ บรรยายเรื่องแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่าย/ผู้แทนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ณ ห้องเหลืองกระบี่ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนส์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)