การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดกระบี่ (คสป.)

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดกระบี่ (คสป.) เพื่อแจ้งข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รายงานผลการดำเนินงานและแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมี นายวิชาญ เศรษฐพงศ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 ชั้น 3

(Visited 1 times, 1 visits today)