ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวิชาญ  เศรษฐพงศ์  พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ เพื่อแจ้งข้อสั่งการของผู้บริหารระดับกรม ฯ/จังหวัด ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ประสานข้อราชการจากกลุ่ม/ฝ่าย ในโอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดได้มอบการ์ดอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 ชั้น 3

(Visited 1 times, 1 visits today)