พจ.กระบี่…ประชุมทีมงาน สพจ.เพื่อติดตามผลการดำเนินงานฯ

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อติดตามผลสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 ดังนี้
– โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
– หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
– งบยุทธศาสตร์กรมฯ
– งบบริหาร
– งบสัมมาชีพชุมชน
– การเตรียมความพร้อมรับ กจ.สัญจร
– การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
– การเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ
– การเตรียมการรับเงินพระราชทานขวัญถุงและทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 1 times, 1 visits today)