พจ.กระบี่…ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน OTOP Krabi

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสันติ  เที่ยงธรรม  พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสิริพรรณ  แก้วนรินทร์ และน.ส.ยุวดี  มีล่าม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน OTOP Krabi เพื่อประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  รายงานผลการดำเนินงาน และการย้ายร้าน OTOP สาขาอาคาร 1 ณ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)