พช.กระบี่…ต้อนรับคณะ test tour โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 23 ตุลาคม 2561  นายสันติ  เที่ยงธรรม  พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ น.ส.วะดี  จักรราช หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางอัมพิกา สุกทอง พัฒนากรประสานงานตำบล ร่วมต้อนรับคณะ test tour โครงการชุมชนท่องเที่ยว   OTOP นวัตวิถี กิจกรรมกระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ณ บ้านนาตีน ม.4 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)