พช.กระบี่…พร้อมลุยงานยุทธศาสตร์กรมฯ  ปี 2562

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

 

(Visited 1 times, 1 visits today)