พช.กระบี่…ร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ Video Conference

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมหวัง  พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายบุญส่ง  สถาพรจิตรกุล หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมประชุมและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)