ผวจ.กระบี่…ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานฯ กอ.รมน. จ.กระบี่

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของกองกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. จ.กระบี่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายสำคัญ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดกระบี่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของกองกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. จ.กระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)