พจ.กระบี่…ติดตามเร่งรัดงาน พช.ประจำสัปดาห์

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 11 ก.พ.  62 เวลา 08.00 น. นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อติดตามเร่งรัดงานที่ค้างการเบิกจ่าย/ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอ และแจ้งข้อราชการสำคัญ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)