พช.กระบี่…นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ปี 2562

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญส่ง สถาพรจิตรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯ และรับรองข้อมูล  จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2562  ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)