พช.กระบี่…ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 22 สิงหาคม 2562  นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยมีข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด พช.กระบี่ทุกคน ร่วมประกาศปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมฮูลา ฮูล่า อานาน่า ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)