พช.กระบี่…ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมีข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด พช.กระบี่ทุกคนเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมฮูลา ฮูล่า อานาน่า ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)