พช.กระบี่…รับการติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 22 สิงหาคม 2562  กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ด้านการเงิน) ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา ในปีบัญชี 2562

โดยมี นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายบุญส่ง  สถาพรจิตรกุล หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)