พช.กระบี่…เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายบุญส่ง  สถาพรจิตรกุล หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.กระบี่ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 14 ราย ที่นำสินค้าไปแสดงและจำหน่ายงานจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท หมู่ที่ 3 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)