พช.กระบี่…ติดตามงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ อ.เกาะลันตา

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย หน.กลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบประสานงานอำเภอ เข้าพบปะ นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา รับฟังสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ และลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ที่ 4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา
โดยมี น.ส.กาญดา จิตมานะ พัฒนาการอำเภอเกาะลันตา พร้อมด้วยทีมงาน พช.เกาะลันตา และผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)