พช.กระบี่…ติดตามงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ อ.ลำทับ

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายบุญส่ง  สถาพรจิตรกุล หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย หน.กลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบประสานงานอำเภอ รับฟังสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของอำเภอ ณ สพอ.ลำทับและลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 บ้านปลายทับใหม่ หมู่ที่ 5 ต.ดินแดง อ.ลำทับ

โดยมี นางมัทยานี  สมรูป พัฒนาการอำเภอลำทับ พร้อมด้วยทีมงาน พช.ลำทับและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)