พช.กระบี่…ตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นำทีม พช.กระบี่ เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 จากหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)