พช.กระบี่…ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายผดุงศักย์  ขุนเจริญ  หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมและรับทราบนโยบาย

(Visited 1 times, 1 visits today)