คลังเก็บ: บริการของเรา

ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกระบี่ กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกระบี่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยส่งเสริมกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกระบี่ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำของฝาก ของที่ระลึกโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกระบี่ กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)