1. ด้านการบริหารงานบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ย้าย

หลักเกณฑ์และการบริหารวงเงิน ปี 65

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกรั่นกรองผลการประเมิน

(Visited 1 times, 1 visits today)