5. ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

แต่งตั้งคณะทำงานระบบรับเรื่องร้อนเรียน

ประกาศระบบการรับเรื่องร้องเรียน

ภาพกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

แบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศระบบรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

(Visited 1 times, 1 visits today)