มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

คำสั่งกก.ราคากลาง

คำสั่งกรรมการราคากลาง clm ทุ่งไทรทอง

คำสั่งกรรมการราคากลาง clm ลำทับ

คำสั่งจังหวัดแต่งตั้งกรรมการราคากลาง

.คส.สพจ.กบ ที่ 5.65 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่.

แต่งตั้งคณะกรรมการ KBO จ.กระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)