พช.กระบี่….รับฟังการถ่ายทอดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมี นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน  รับฟังการถ่ายทอดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562 ผ่านระบบ TV พช. เพื่อติดตามรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติสำคัญของกรมฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)