พช.กระบี่…ติดตามรับฟังการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และบุคลากรในสังกัด ติดตามรับฟังการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)