พช.กระบี่…พบกันวันจันทร์เช้า

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และบุคลากรในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวทางการดำเนินงาน และวางแผนการขับเคลื่อนงาน พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)