พช.กระบี่…พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.กระบี่ ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ รวม 122 คน ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมืองกระบี่  จ.กระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)