พช.กระบี่…ร่วมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย  แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief) ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมี นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และบุคลากรในสังกัด รับฟังการถ่ายทอดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ TV พช. เพื่อติดตามรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติสำคัญของกรมฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)