พช. กระบี่… สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่  โดย นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ สนับสนุนโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันยกเว้นวันที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ  และเชิญชวนผู้นำ/กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน  ร่วมใส่ผ้าไทยด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)