พช.กระบี่…ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562   เวลา 10.00 น.   นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตลาดประชารัฐ  คนไทยยิ้มได้ พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ได้เน้นย้ำการผลักดันให้ตลาดปลอดโฟม  โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นภาชนะใส่อาหาร   และให้มีการแสดงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกระบี่  ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)