พช.กระบี่…เตรียมพร้อมการจัดงาน “เทศกาล Krabi Halal Festivel 2020”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.30 น.   นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “เทศกาล Krabi Halal Festivel 2020”  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นำเสนออาหารปรุงสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล รวมถึงโรงแรมที่พักตามหลักศาสนาอิสลาม  ซึ่งจะเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกระบี่  ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10    ในการนี้  พัฒนาการจังหวัดกระบี่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)