พจ.กระบี่…ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562   เวลา 10.00 น.   พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขั้นกรรมาธิการ  เพื่อขอจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกระบี่ และของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10
ในการนี้  นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอของบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดกระบี่ กิจกรรม “Krabi Halal Festivel 2020”  ครั้งที่ 3 เป็นเงิน  1,410,100 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)