พจ.กระบี่…รณรงค์ซื้อกระเช้าสินค้าชุมชนเป็นของขวัญปีใหม่

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09.30 น.   พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10
ในการนี้  นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่  ได้เข้าร่วมประชุมและรณรงค์มอบกระเช้าสินค้าชุมชนเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2563    โดยผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ , บริษัท กระบี่โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด และร้าน OTOP ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)