สนับสนุนกระเช้า OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ กระจายรายได้สู่ชุมชน

🦀🦀@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก🦀🦀
สนับสนุนกระเช้า OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ กระจายรายได้สู่ชุมชน
—————————————
นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ เครือข่ายผู้นำฯ และประชาชน ในจังหวัดกระบี่ ร่วมสนับสนุนกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2563 ของผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง , ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , ดอยคำ และผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP)ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ทรงคุณค่า ถูกใจทั้งผู้ซื้อ และผู้รับกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งการให้ของขวัญปีใหม่ ก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อแสดงความปรารถนาดีต่อผู้ที่เคารพรัก
📣📣📣สำหรับผู้ที่สนใจของขวัญ ของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกระบี่ สามารถเข้าดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.krabi.cdd.go.th/ หรือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ โทร.075-611066

ภาพข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)