ประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดกระบี่

🦀🦀@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก🦀🦀
📣📣ประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ระดับจังหวัด
—————————————
🎤🎤วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ระดับจังหวัด เพื่อแต่งตั้งทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ในการพิจารณาคัดเลือกกันเองให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าทีมงาน ทีมงาน และเลขานุการ โดยไม่มีค่าตอบแทน และร่วมกันวางแผนกำหนดปฏิทินงานและแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน

📷ภาพข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)