ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ หัวหน้าฝ่ายฯ/ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน

🦀🦀@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก🦀🦀
📣📣ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ หัวหน้าฝ่ายฯ/ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน
—————————————
🎤🎤วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ หัวหน้าฝ่ายฯ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้
1. การแต่งตั้งผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน (รองอธิบดีฯ)
2. การรณรงค์ ลด งด การใช้โฟมและถุงพลาสติก ตามนโยบานรัฐบาลฯ
3.การเตรียมความพร้อมการรับรองการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต และกระบี่ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563
4. การวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว(OVC),ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ทันสมัยตรงใจลูกค้า และนักท่องเที่ยว
5. การวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการน้ำ ด้วย”โคก หนอง นา โมเดล”
6. การวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน
7. การรายงานผลการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกระบี่ ตามนโยบานรัฐบาลฯ จำนวนกว่า 300 กระเช้า เป็นเงินรวมกว่า 400,00บาท
8.การพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 39 โครงการ งบประมาณ 5.68 ล้านบาท
9. การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ของจังหวัดกระบี่

📷ภาพข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)