พจ.กระบี่ รุดเยี่ยม ดาบฯนิรันดร์ ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคใต้

🎤🎤14 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายผดุงศักย์ ขุนเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคณะ เข้าเยี่ยม ด.ต.นิรันตร์ พิมล อดีตตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นหนทางรอดพาชาวใต้ผ่านพ้นความทุกข์ยากจากภัยพิบัติ ทั้งการเตรียมการและฟื้นฟู ตลอดจนสร้างพื้นที่ทำกินแบบกสิกรรมธรรมชาติ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง ด.ต.นิรันตร์ พิมล “ลุงดาบ” เล่าที่มาว่า…ได้ผันตัวเองหลังเกษียณอายุราชการ และส่งเสียลูกๆ เรียนจบปริญญาโทและปริญญาเอกแล้ว ด้วยคำของอาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ว่า…. “ก็ดี ก็รวยไปคนเดียว แต่ถ้ายางตายนึ่ง ทุกอย่างก็จะหายวับไปกับตา ให้หันไปดูว่าเกษตรกรรอบข้างว่าพวกเขาจะพึ่งใคร” คำพูดนั้นวนเวียนอยู่ในห้วงความคิดของลุงดาบ 2 คืน ลุงดาบจึงตัดสินใจชวนภรรยา “เดินตามรอยศาสตร์พระราชา” นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ได้เข้ารับการเข้าอบรมกับอาจารย์ยักษ์ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทั้งป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ลุงดาบเกิดความศรัทธาและเชื่อว่านี่คือทางรอดที่จะช่วยชาวบ้านพี่น้องคนใต้ได้ จึงเข้าอบรมถึง 8 รุ่น ด้วยการลงมือปฏิบัติเองจนได้ผลดี จึงเกิดความตั้งใจว่า “จะเดินตามรอยพ่อ” ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อช่วยชาวบ้าน ลุงดาบกลับมาเปิด ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง เครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน โดยมีวิชาเอกคือ “เตือนภัย ป้องกัน ฟื้นฟูภัยพิบัติ โดยใช้ศาสตร์พระราชา” ที่มาของการฝึกหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัครเพื่อป้องกัน เตือนภัยและฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤติ (Crisis Management Survival Camp: CMS) อันเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมพร้อม ให้ชาวบ้านรับมือหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันเมื่อรู้วิธีป้องกันและรับมือแล้วลุงดาบยังได้ทำการ “ฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกร” เพื่อนำไปต่อยอดทำกินในผืนดินของแต่ละคน ที่สำคัญ “คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต้องไม่หาย ภูมิปัญญาบรรพบุรุษแต่ละพื้นที่จะต้องไม่หายและถูกส่งต่อ” ซึ่งลุงดาบกำลังส่งไม้ต่อให้กับรุ่นลูก คือคุณพรพรรณ พิมล (บี) และนรากร พิมล (ปลัดเบิร์ด) เพื่อเดินหน้าสานต่อจนถึงรุ่นหลานต่อไป
ทั้งนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ จะนำเอาแนวคิดฯ/วิธีการฯ ไปวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการน้ำตามแนวทาง “โคก หนอง นา” โมเดล โดยจะเน้นย้ำให้อำเภอค้นหาครัวเรือนที่มีคุณลักษณะ “หัวไวใจกล้า” ที่มีใจรักและศรัทธาพร้อมเป็นครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาของจังหวัดกระบี่ต่อไป

📷ภาพข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)