โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทอนลิบง เกาะลันตา

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ นายสุเชต กิตติเรืองงระยับ พัฒนาการอำเภอ และบุคคลเป้าหมายฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม ครั้งที่ 2 ณ บ้านทอนลิบง ต.เกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวผ่านการประยุกต์แนวทาง D-HOPE หรือการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีกิจกรรมทดสอบโปรแกรม เช่น การ เรียนรู้การล้อมหอย การวางอวนปู และการเลี้ยงหอยแมลงภู่ ซึ่งการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวในครั้งนี้ ทำให้เห็นจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาต่อยอด สู่การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย และเกิดเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ยังยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)