พช.กระบี่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส

  • @กระบี่

    “พช.กระบี่ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบVideo Conference เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ “
    วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video ConferenceและTV พช. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ นำโดยนายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ร่วมประชุมทางไกลระบบ Video Conference และเพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นำทีมโดยพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ร่วมรับฟังการประชุมฯ ครั้งนี้ ด้วยระบบ TV พช.
    //cdd.krabi รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)