#พช.กระบี่ ร่วมรับฟังการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference

#พช.กระบี่ ร่วมรับฟังการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing เพื่อร่วมรับฟังการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พัฒนาการจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ผ่านระบบ TV พช. พร้อมกัน

ภาพ/ข่าว krabi.cdd.go.th

(Visited 1 times, 1 visits today)