ประชุม Morning Brief พช.กระบี่

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.
นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายฯ การติตามการดำเนินงานตามแผนและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดย พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ได้เน้นย้ำให้ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ ,กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด มีการติดตามการรายผลอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันพิจารณาวางแนวทางการดำเนินงาน “นวัตกรรม” ของงาน พช.กระบี่ …โอกาสนี้ หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ได้โอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ฯ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 7 เมษายน 2563
(digital camera)ภาพ/ข่าว krabi.cdd.go.th

(Visited 1 times, 1 visits today)