ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2563 โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์

วันนี้ (1เม.ย.63) เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2563 โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาด สร้างระยะห่างในสังคม (Social Distancing) โดยมี หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมการประชุม
นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ได้มีการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสนับสนุน และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดกระบี่ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งถึงแม้จะอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 แต่ พช.กระบี่ ก็ได้จัดให้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาด สร้างระยะห่างในสังคม (Social Distancing) เพื่อชี้แจงนโยบายที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัด พร้อมทั้งติดตามและรับฟังปัญหาการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม จากหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ โดย มีประเด็นสำคัญ คือ การเกลี่ยกำลังและแต่งตั้งข้าราชการ ซึ่งทำให้ พช.กระบี่มีตำแหน่งเพิ่มขึ้น จำนวน 6 อัตรา(นว.พช.และจพง.พช.) แต่มีคำสั่งกรมฯให้ปฏิบัติหน้าที่ใน ณ สังกัดเดิมอยู่ ส่วนการสรุปผลการเบิกจ่าย และการติดตามการดำเนินงานตามแผนและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน,และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอให้กลุ่มฯ/ฝ่าย และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ สนับสนุนติดตามและดำเนินการตามแผนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

(Visited 1 times, 1 visits today)